Podmioty gospodarcze

Biuro Rachunkowe KGAO posiada szeroką ofertę usług przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych. Koncentruje się głównie na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie usług finansowo – księgowych oraz usług kadrowo – płacowych, jednakże w ofercie można Biura można znaleźć również specjalistyczne usługi księgowe.

Zakres wymienionych usług obejmuje:

 1. Kompleksowe usługi finansowo – księgowe:
 • pełna księgowość (prowadzenie ksiąg rachunkowych),
 • uproszczona księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
 • rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 • rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • rozliczenia podatków lokalnych (m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;
 1. Kompleksowe usługi kadrowo – płacowe:
 • prowadzenie kartotek pracowniczych,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopu wypoczynkowego, a także innych przerw w pracy, w tym urlopów okolicznościowych, urlopów wychowawczych, urlopów bezpłatnych, zwolnień lekarskich oraz innych przerw, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia o wynagrodzeń pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS i raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
 1. Pozostałe usługi księgowe:
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji statystycznych.

 

Komentarze są wyłączone.